Giải trao vào 12h ngày 14/12/2018 nha

TOP 50 lúc 0h00 14/12/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 zBestSumz 0 52 400 252 Dimension Master 13/12 19:23:47
2 DeVil 0 51 400 199 Grand Master 13/12 20:43:48
3 EmDangPhe 0 50 400 182 Hight Elf 13/12 20:06:17

View more latest threads same category: