TOP 50 lúc 0h00 09/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 DLDoSAt 0 72 400 Lord Emperor Triệu Tập
2 DK999 0 72 400 Blade Master Triệu Tập
3 INNOVAMAX 0 62 400 Hight Elf Triệu Tập

View more latest threads same category: