Anh em nhận giải top vui lòng lấy đúng nhân vật nhận giải làm theo các bước sau
- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )
- Thời gian nhận giải tối đa 48h sau khi trao giải
- Ko nhận mất giải BQT ko giải quyết


Anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 23h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs Vip

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF
BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :


  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP

TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 sex24h 266 Grand Master
2 ZhinLong 230 Grand Master
3 GiaKhang 219 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 MrAnhTan 221 Blade Master
2 21321 198 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Cave 209 Hight Elf
2 Wanmeino1 183 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 b0nb0n 280 Lord Emperor
2 Thor 174 Lord Emperor
3 HipPii 167 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Dkphobos 214 Dimension Master
2 EmBe 160 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Kayti 211 First Class
2 Cool 163 First Class1 Morning 820.000

View more latest threads same category: