TOP 50 lúc 0h00 06/06/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 sex24h 0 63 335 Soul Master Hồi Sinh
2 Kayti 0 60 400 First Master Hồi Sinh
3 HipPii 0 59 193 Lord Emperor Hồi Sinh

View more latest threads same category: