TOP 50 lúc 0h00 19/04/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Miss 0 54 400 Hight Elf Triệu Tập
2 LordOfPro 0 54 400 Lord Emperor Triệu Tập
3 TinhAE 0 52 400 Grand Master Triệu Tập

View more latest threads same category: