TOP 50 lúc 0h00 14/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 SkyLine 0 76 1 Magic Gladiator Hồi Sinh
2 Drag0n 0 74 400 Blade Master Hồi Sinh
3 dragons1 0 73 400 Hight Elf Hồi Sinh

View more latest threads same category: