ad coi ra sao mình sài reset over ko được cứ 105 hoài trong khi duy anh nó sài over reset duoc 110 WTF