PDA

Xem bản đầy đủ : Hồi Sinh  1. [Hồi Sinh] Open 13h : 17/9 - Fix bug agi, Fix dame > 65k, Ủy thác offtrade, Auto Reconnect
  2. [Hồi Sinh] Giới Hạn Reset Khi Open Game
  3. [Hồi Sinh] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 khi open
  4. [Hồi Sinh] Quản lý dự phòng khi gặp sự cố Hồi Sinh
  5. [Hồi Sinh] Khóa chức năng bán đồ full vào Shop Game
  6. [Hồi Sinh] Giới hạn Reset mới từ ngày thứ 2 Open Game trở đi
  7. [Đua Top] Hồi Sinh: Chuỗi sự kiện đua top Open Game